top of page

Acrylic Keychain - Color Type
อะคริลิคเนื้อสีเต็มแผ่น งานพิมพ์อะคริลิคคุณภาพสูง ความหนาอะคริลิค 3 mm. มีสีให้เลือกหลากหลาย พร้อมอะไหล่ตะขอรูปแบบต่างๆสามารถเลือกจับคู่ตามความต้องการได้

bottom of page