สติกเกอร์สีนีออน

มีสีนีออนให้เลือกพิมพ์ 3 สีหลัก อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับงานสีสด

สีจากเนื้อสติกเกอร์จะสดกว่าการพิมพ์สีจากเครื่องพิมพ์ CMYK