top of page

Acrylic Keychain - Special Type
อะคริลิคสีพิเศษ (สี Candy - Holograhic) งานพิมพ์อะคริลิคคุณภาพสูง
ความหนาอะคริลิค 3 mm. พร้อมอะไหล่ตะขอรูปแบบต่างๆสามารถเลือกจับคู่ตามความต้องการได้

bottom of page