ราคางานสติกเกอร์ หมึก Solvent

สามารถไดคัท50% และไดคัทขาดได้

 

PVC ขาว ผิวเงา - ผิวด้าน

ประเภทหมึก : Solvent

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนระดับหนึ่ง

อายุการใช้งาน 6 เดือน - 2 ปี

PVC ใส - ฝ้า สีโปร่งแสง

ประเภทหมึก : Solvent

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนระดับหนึ่ง

อายุการใช้งาน 6 เดือน - 2 ปี

โฮโลแกรมเต็มชิ้นงาน

ประเภทหมึก : Solvent

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนระดับหนึ่ง

อายุการใช้งาน 6 เดือน - 2 ปี

โฮโลแกรมเฉพาะจุด

ประเภทหมึก : Solvent

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนระดับหนึ่ง

อายุการใช้งาน 6 เดือน - 2 ปี

สีขาวและดำนามธรรมผิว

ราคางานสติกเกอร์ หมึก UV

สามารถไดคัท50% และไดคัทขาดได้

PVC ขาว ผิวเงา - ผิวด้าน

ประเภทหมึก : UV

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนได้ดี เป็นรอยยาก

อายุการใช้งาน 1 - 3 ปี

PVC ใสสีทึบ (กระดาษหลังขาว)

ประเภทหมึก : UV

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนได้ดี เป็นรอยยาก

อายุการใช้งาน 1 - 3 ปี

PVC ใสสีทึบ (กระดาษหลังขุ่น)

ประเภทหมึก : UV

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนได้ดี เป็นรอยยาก

อายุการใช้งาน 1 - 3 ปี

งานพิมพ์สีเมทัลลิค

ประเภทหมึก : UV

พิมพ์สติกเกอร์สีเมทัลลิคพิเศษ เพิ่มความพรีเมี่ยม สามารถโดนน้ำได้ ทนการขีดข่วนได้ดี  อายุการใช้งาน 1 - 3 ปี

สติกเกอร์สีนีออน

ประเภทหมึก : UV

สามารถโดนน้ำ แช่น้ำได้ ทนการขีดข่วนได้ดี เป็นรอยยาก

อายุการใช้งาน 1 - 3 ปี

สติกเกอร์โฮโลแกรม

ประเภทหมึก : UV

พิมพ์สติกเกอร์โฮโลแกรมเทคนิคพิเศษ สามารถโดนน้ำได้ ทนการขีดข่วนได้ดี เป็นรอยยาก อายุการใช้งาน 1 - 3 ปี

 
 

ราคางานพิมพ์ประเภทกระดาษ

งานโปสการ์ด สามารถสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการได้

โปสการ์ด 250-270 แกรม

ระบบพิมพ์ : Digital Print

กระดาษไม่กันน้ำ โดนการขีดข่วนได้ระดับหนึ่ง

อายุการใช้งานอยู่ที่การเก็บรักษา

โปสการ์ด 350 แกรม

ระบบพิมพ์ : Digital Print

กระดาษไม่กันน้ำ โดนการขีดข่วนได้ระดับหนึ่ง

อายุการใช้งานอยู่ที่การเก็บรักษา