top of page

การเตรียมไฟล์ สติกเกอร์ใส พิมพ์สีทึบ รองหมึกขาว

งานจะได้สีงานทึบตามปกติ ขอบงานใส หรือสามารถกำหนดตำแหน่งใสได้

สามารถทำได้ทั้ง Ai, Ps และ วาดจาก iPad  ทำได้ 2 วิธี ลูกค้าเลือกทำแค่ 1 วิธี นะคะ

วิธีที่ 1 : เพิ่มรูปทรงในตำแหน่งของรองพื้นหมึกขาว (ให้สีงานทึบ)

ตัวอย่างสติกเกอร์ใสรองพื้นหมึกขาว

วิธีที่ 2 : เจาะหรือเว้น ตำแหน่งที่ต้องการเป็น ใส โดยไม่ต้องใส่สี

ตัวอย่างสติกเกอร์ใสรองพื้นหมึกขาว

    สำหรับลูกค้าที่วาดใน iPad   

หากวาดงานใน iPad เลเยอร์ของไดคัท ให้ทำรูปทรงที่ต้องการไดคัท และเทสีลงไปในรูปทรงนั้นๆ ได้เลยนะคะ

ในไฟล์จะมีการแยกเลเยอร์หลักๆเพียง 2 เลเยอร์

1.  เลเยอร์รวมภาพที่ใช้พิมพ์

2. เลเยอร์รวมรูปทรงที่ใช้ไดคัท

เสร็จเรียบร้อยแล้ว แชร์หรือส่งไฟล์ให้ทางร้านเป็นนามสกุล .psd ค่ะ

bottom of page