top of page

การเตรียมไฟล์ เผื่อสีไดคัท ไม่ให้งานมีขอบสีขาว

งานจะไดคัทพอดีสีชิ้นงาน ไม่มีขอบขาว สามารถทำได้ทั้งงานไดคัท50% และงานไดคัทขาด100%

ตัวอย่างไฟล์ Adobe illustrator (.Ai)

ตัวอย่างเผื่อสีไดคัท_Ai

ตัวอย่างไฟล์ Adobe Photoshop (.psd)  หรือ วาดงานจาก iPad

ตัวอย่างเผื่อสีไดคัท_Photoshop

    สำหรับลูกค้าที่วาดใน iPad   

หากวาดงานใน iPad เลเยอร์ของไดคัท ให้ทำรูปทรงที่ต้องการไดคัท และเทสีลงไปในรูปทรงนั้นๆ ได้เลยนะคะ

ในไฟล์จะมีการแยกเลเยอร์หลักๆเพียง 3 เลเยอร์

1.  เลเยอร์รวมภาพที่ใช้พิมพ์

2. เลเยอร์รวมรูปทรงที่ใช้ไดคัท

3. เลเยอร์เผื่อสีไดคัท

เสร็จเรียบร้อยแล้ว แชร์หรือส่งไฟล์ให้ทางร้านเป็นนามสกุล .psd ค่ะ

bottom of page