การแก้ฟอนต์ ให้เปลี่ยนเป็น Vector ป้องกันฟอนต์เด้ง

การ Create Outlines Fonts จะป้องกันฟอนต์เด้ง หรืองานที่พิมพ์ออกมาแล้ว ฟอนต์ไม่ตรงกับไฟล์

ตัวอย่าง Create Outlines Fonts ใน Ai

วิธีแก้ ฟอนต์ที่ดัดรูปทรง ให้เป็น Vector ป้องกันไม่ให้ฟอนต์ผิดรูปทรง เมื่อพิมพ์จริง

ตัวอย่าง Expand Font ที่ดัดรูปทรง ให้เป็น Vector