top of page

โฮโลแกรมเฉพาะจุด หมึก Solvent

งานพิมพ์สีลงวัสดุโฮโลแกรม มีการรองพื้นหมึกขาวเฉพาะจุด

สามารถกำหนดตำแหน่งโฮโลแกรมได้ และลายโฮโลแกรมสามารถเลือกได้ครับ

bottom of page