โฮโลแกรมเฉพาะจุด หมึก Solvent

งานพิมพ์สีลงวัสดุโฮโลแกรม มีการรองพื้นหมึกขาวเฉพาะจุด

สามารถกำหนดตำแหน่งโฮโลแกรมได้ และลายโฮโลแกรมสามารถเลือกได้ครับ