top of page

โฮโลแกรมเต็มชิ้น หมึก Solvent

งานพิมพ์สีลงวัสดุโฮโลแกรมโดยไม่รองพื้นหมึกขาว จะได้งานโฮโลแกรมเต็มชิ้น งานประเภทนี้จะไม่เหมาะกับงานที่มีสีโทนอ่อน หมึก Solvent จะได้ความมันเงาของสีที่ผสมกับลายโฮโลแกรมเพิ่มขึ้น

bottom of page