เลือก Pricing Plan ของคุณ

 • Small Business Plan

  $400
   
  1-3 Employees
  มีอายุใช้งานหนึ่งเดือน
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
 • Medium Business Plan

  $600
  ทุก ๆ เดือน
  4-10 Employees
   
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
 • Large Business Plan

  $1000
  ทุก ๆ เดือน
  11-20 Employees
   
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit