top of page

กระดาษโปสเตอร์ ขนาดใหญ่พิเศษ
พิมพ์ด้วยหมึกประเภท UV สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทนการขีดข่วนได้มากกว่าปกติ ผิวสัมผัสสีงานพิมพ์เป็นเนื้อด้านเม็ดทราย มีความนูนเล็กน้อยตามสีที่พิมพ์ เหมาะกับงานโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า A3 สามารถพิมพ์ได้ใหญ่ถึง A0

bottom of page