PVC ใสทึบ กระดาษรองหลังขุ่น

หมึก UV สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทนการขีดข่วนได้มากกว่าปกติ

ผิวสัมผัสสีงานพิมพ์ จะเป็นผิวด้านเม็ดทราย มีความนูนเล็กน้อยตามสีที่พิมพ์

สติกเกอร์ใส สามารถพิมพ์หมึกสีขาวได้