top of page

PVC ใสทึบ แผ่นรองหลังใส
หมึก UV สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทนการขีดข่วนได้มากกว่าปกติ
ผิวสัมผัสสีงานพิมพ์ จะเป็นผิวด้านเม็ดทราย มีความนูนเล็กน้อยตามสีที่พิมพ์
สติกเกอร์ใส สามารถพิมพ์หมึกสีขาวทึบได้

bottom of page