top of page

PVC ใส-ฝ้า สีโปร่งแสง หมึก Solvent

งานพิมพ์ที่ได้จะเป็นสีโปร่งแสง เหมาะกับการแปะลงวัสดุสีขาวหรือพื้นที่สีอ่อน ไม่สามารถแปะลงวัสดุสีเข้มได้ หากใช้บนวัสดุสีเข้ม แนะนำเป็นงาน ใสสีทึบ

bottom of page