top of page

PVC ขาวผิวเงา หมึก UV

หมึก UV สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทนการขีดข่วนได้มากกว่าปกติ

ผิวสัมผัสสีงานพิมพ์ จะเป็นผิวด้านเม็ดทราย มีความนูนเล็กน้อยตามสีที่พิมพ์

bottom of page