top of page

PVC ขาวผิวด้าน หมึก UV

หมึก UV สามารถใช้งานยาวนาน ทนการขีดข่วนได้มากกว่าปกติ

ผิวสัมผัสสีงานพิมพ์ จะเป็นผิวด้านเม็ดทราย มีความนูนเล็กน้อยตามสีที่พิมพ์

bottom of page