สติกเกอร์ เงิน-ทอง  หมึก Solvent

เหมาะกับงานที่พิมพ์สีดำ และเว้นส่วนที่เป็นสีเงิน - ทอง