top of page

Standee Acrylic (สแตนดี้อะคริลิค)
งานอะคริลิคมาพร้อมฐานตั้งที่ดีไซน์เอง ไม่ซ้ำใคร สามารถพิมพ์ฐานให้เข้ากันชิ้นงานได้ ไดคัทตามรูปทรงที่ต้องการได้ ทำหลายชิ้นในฐานเดียวกันได้

bottom of page