top of page

การเตรียมไฟล์ เพิ่ม Spot UV

Spot UV ช่วยให้งานมีจุดที่นูนและเงาเฉพาะจุด เพิ่มมิติของงานพิมพ์

สามารถทำได้ทั้ง Ai, Ps และ วาดจาก iPad

ตัวอย่างเพิ่ม Spot UV.png

    สำหรับลูกค้าที่วาดใน iPad   

หากวาดงานใน iPad เลเยอร์ของไดคัท ให้ทำรูปทรงที่ต้องการไดคัท และเทสีลงไปในรูปทรงนั้นๆ ได้เลยนะคะ

ในไฟล์จะมีการแยกเลเยอร์หลักๆเพียง 3 เลเยอร์

1.  เลเยอร์รวมภาพที่ใช้พิมพ์

2. เลเยอร์รวมรูปทรงที่ใช้ไดคัท

3. เลเยอร์ Spot UV

เสร็จเรียบร้อยแล้ว แชร์หรือส่งไฟล์ให้ทางร้านเป็นนามสกุล .psd ค่ะ

bottom of page